Dokumenty obowiązujące
w Przedszkolu Samorządowym nr 25 Kraina Uśmiechu
 w Białymstoku

 
REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA STOPEREK.pl
 
KONCEPCJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA

ANALIZA I MODYFIKACJA KONCEPCJI ROZWOJU PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA

PROCEDURA  PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RODZICA

PLAN DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA W PRZYPADKU
ZŁEGO STANU ZDROWIA DZIECKA