Kadra przedszkola

 

 KADRA PEDAGOGICZNA NASZEGO PRZEDSZKOLA
2017/2018


Dyrektor - mgr Jolanta Zysk
 

nazwisko i imię

kwalifikacje, uprawnienia

stopień awansu zawodowego

 Jolanta Zysk- dyrektor

mgr pedagogiki  wczesnoszkolnej,
studia  podyplomowe terapii pedagogicznej,
studia podyplomowe zarządzania oświatą,
studia podyplomowe w zakresie Ewaluacji w placówce oświatowej, kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki,
ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

nauczyciel dyplomowany

Dąbrowska Monika

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,
studia podyplomowe terapii pedagogicznej

nauczyciel mianowany

 Gaweł Urszula

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej , kurs doskonalący:  Instruktor teatru szkolnego

nauczyciel dyplomowany

Klimczuk Katarzyna

mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego, studia  podyplomowe terapii pedagogicznej, studia podyplomowe pedagogika wczesnoszkolna w systemie kształcenia zintegrowanego

nauczyciel dyplomowany

 Kluczyk Dorota

mgr wychowania przedszkolnego, kurs kwalifikacyjny
w zakresie oligofrenopedagogiki, studium artetearapii i terapii zajęciowej
trener sensoplastyki 1 stopnia

nauczyciel dyplomowany

Korytko Bożena -wicedyrektor

mgr wychowania  przedszkolnego, studia podyplomowe gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, kurs kwalifikacyjny zarządzania oświatą, ekspert komisji egzaminacyjnych
i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy,
trener umiejętności społecznych TUS SST

nauczyciel dyplomowany

 Matysik Urszula

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe logopedii

nauczyciel mianowany

Pietraszewska Elżbieta

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, studium socjoterapii i edukacji twórczej, studia podyplomowe arteterapii i terapii zajęciowej w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania grupami terapeutycznym Studia podyplomowe :Socjoterapia. Kierowanie grupami

nauczyciel dyplomowany

Puciło Irena

mgr wychowania przedszkolnego

nauczyciel dyplomowany

Smoktunowicz Sylwia

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,
 studia podyplomowe logopedii

nauczyciel mianowany

Sadowska- Mnich Anna

mgr wychowania przedszkolnego,
studia podyplomowe Resocjalizacji
w środowisku otwartym

nauczyciel dyplomowany

 Sobolewska Justyna

mgr edukacji elementarnej,
studia podyplomowe logopedii

nauczyciel kontaktowy

Sokół Iwona
mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej nauczyciel dyplomowany

Struk Barbara

mgr pedagogiki, pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki 

nauczyciel dyplomowany

 Zalewska Elwira

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, kurs doskonalący:  Instruktor teatru szkolnego

nauczyciel mianowany