Organizacja dnia w przedszkolu

  6.30 - 8.30 - Schodzenie się dzieci
                     Dowolne zabawy
                     Praca wyrównawcza

  8.30 - 9.00  - Śniadanie

  9.00 - 10.00 - Zajęcia dydaktyczne

10.00 - 11.30 - Zabawy dowolne w salach
                       lub  na świeżym powietrzu

11.30 - 12.00 - Obiad

12.00 - 14.00 - Leżakowanie - dzieci młodsze
                       Zabawy i zajęcia dydaktyczne
                       dzieci starsze  
 
14.00 - 14.30 - Podwieczorek

14.30 - 17.00 - Zabawy dowolne
                      Czas odbierania dzieci

7:30 - 12:30 czas bezpłatnego nauczania,     wychowania i opieki