REKRUTACJA 2017/2018
 

INFORMUJEMY

Rekrutacja uzupełniająca
do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Białystok
na rok szkolny 2017/2018

1-6 czerwcaa 2017r.

1-6.06.2017r. w godz. 8:00 - 14:30 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14.06.2017r. do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy niezakwalifikowanych

19-21.06.2017r. w godz. 8:00 - 14:30 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia poprzez podpisanie umowy

22.06.2017r - do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

28 CZERWCA 2017r. o godz. 16:00
na spotkanie z psychologiem nt.

"Adaptacja dziecka do przedszkola"

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok