REKRUTACJA 2018/2019
 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok (Zarządzenie Nr 186/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 stycznia 2018r.)

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Harmonogram rekrutacji do przedszkola

  • od 1 -  czerwca 2018r.  – składanie wniosków i dokumentów,
  • 21 czerwca 2018r. o godz. 15.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • do 22 czerwca 2018r.  w godz. 8.00 – 16.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w gabinecie dyrektora przedszkola
  • 25 czerwca 2018r. o godz. 15.00 – publikacja list kandydatów przyjętych i nie przyjętych

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (Dz. U. Woj. Podl. z 2017r. poz. 1219).

Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego (www.nabor.um.bialystok.pl).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem:  

        85 7420 745

 

ZAPRASZAMY

rodziców i dzieci, które
po raz pierwszy przyjdą do przedszkola


26 czerwca (wtorek) br. godz. 16:00  -
 zebranie z Dyrektorem przedszkola
 oraz spotkanie ze specjalistą nt. adaptacji dzieci do przedszkola
(przychodzą tylko rodzice)

29 i 30 sierpnia br. godz. 15:00-16:00
dni adaptacyjne dla dzieci
 Proszę zabrać ze sobą obuwie na zmianę