Zajęcia dodatkowe

HARMONOGRAM BEZPŁATNYCH
ZAJĘĆ DODATKOWYCH

w roku szkolnym 2016/2017

Język angielski
poniedziałek, środa - 9:15 - 11:30

Religia katolicka
poniedziałek -9:00-10:30
wtorek - 12:00  13:30

Religia prawosławna
poniedziałek - 9:00 - 9:30
wtorek - 12:00 - 12:30

Rytmika
środa - 9:00- 11:30

Taniec nowoczeny
czwartek, piątek - 12:00 - 13:00

Harmonogram zajęć prowadzonych przez nauczycielki przedszkola

Koło teatralne –  mgr Elwira Zalewska, mgr Magdalena Sztyruk,
mgr Barbara Struk
wtorek  12:00 – 12:45

Koło taneczne – mgr Anna Sadowska-Mnich, mgr Elwira Zalewska
poniedziałek – 12:00-12:45

Klub Odkrywców – mgr Urszula Gaweł, mgr Urszula Matysik
czwartek 12:00 – 12:30

Koło plastyczne
mgr Irena Puciło 
czwartek 10:00-10:45/ 12:00 – 12:45
mgr Dorota Kluczyk
poniedziałek 12:30 -13:15

Arteterapia –  mgr Elżbieta Pietraszewska /
Gimnastyka korekcyjna – mgr Bożena Korytko
środa 12:00 – 12:45

Logopedia
 mgr Urszula Matysik
wtorek 
wtorek10:30 -11:30 /12:00 - 13:00
mgr Sylwia Smoktunowicz
piątek 10:30-11:30 /12:00-13:00

mgr Justyna Sobolewska
poniedziałek 10:30-11:30 /12:00 – 13:00

Terapia pedagogiczna
mgr Monika Dąbrowska –
środa 10:30-11:30/ 12:00-13:00
mgr Katarzyna Klimczuk -  poniedziałek 10:30-11:30 / 12:00 – 13:00


Kryteria naboru dzieci
na koła zainteresowań/zajęcia specjalistyczne
w Przedszkolu Samorządowym nr 25 Kraina Uśmiechu
w roku szkolnym 2016/20147

1.     Koła zainteresowań / zajęcia specjalistyczne  przeznaczone są dla dzieci 5-6-letnich, które wykazują uzdolnienia  lub  zainteresowania w danej dziedzinie lub wymagają opieki specjalistycznej

2.     Zajęcia  prowadzone są  przez nauczycielki przedszkola

3.     Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

4.     Liczba dzieci uczęszczających na zajęcia jest ograniczona i ustalana przez osobę prowadzącą zajęcia.

* zajęcia specjalistyczne(zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej)
* koła zainteresowań (do 18 osób w grupie)

5.     Zgłosić dziecko na koło zainteresowań może:
- rodzic
- nauczyciel
- samo dziecko

Na zajęcia specjalistyczne dziecko może zgłosić:
- rodzic za okazaniem skierowania od lekarza (gimnastyka korekcyjna) lub po badaniu specjalistycznym ( logopeda, terapeuta, psycholog)
- nauczyciel

6.   Rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach  poprzez pisemne potwierdzenie.

7.   Nauczyciel prowadzący ma prawo skreślić dziecko z listy uczestników  jeżeli:
- dziecko nie wyraża chęci uczestnictwa w kole
- rodzic wystąpi z taką prośbą
- częsta absencja dziecka dezorganizuje  zajęcia  (nieobecność dziecka na zajęciach powinna być usprawiedliwiona)
- dziecko wykazuje naganne zachowanie, powodujące brak poczucia bezpieczeństwa przez innych uczestników
- dziecko nie wykazuje zainteresowania prezentowanymi podczas zajęć koła treściami lub nie współpracuje na zajęciach specjalistycznych)

8.    Skreślenie dziecka z listy uczestników zajęć  powinno być poprzedzone rozmową z rodzicem.

9.    Zajęcia  odbywają się raz w tygodniu po pół godziny

10.  Każdy uczestnik zajęć powinien respektować prawa i autonomię innych.

11. Dziecko może uczęszczać na jedno koło zainteresowań oraz zajęcia specjalistyczne  prowadzone przez nauczycielki przedszkola wg potrzeby .

Zespół Rady Pedagogicznej Przedszkola


ZAPISY U NAUCZYCIELEK PROWADZĄCYCH KOŁA/ ZAJĘCIA